Arbetsplikt

Varje medlem med båt eller båthus/skjul eller har en utkvitterad nyckel, är ålagd att varje år utföra en arbetsplikt som innefattar 4 timmars arbete. Göromål kan vara allt från att klippa gräs och kratta löv till att måla klubbstugorna. 
För mer info om arbetsplikt, se ordningsbestämmelser

Datum för arbetslördagar finns i kalendern
Pärm, för anmälan, finns under säsong utlagd i lilla klubbstugan (Cirka från april och framåt)