Arbetspliktslördag 29 juni

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 29 juni

Arbetspliktslördag 10 augusti

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 10 augusti

Arbetspliktslördag 24 augusti

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 24 augusti

Arbetspliktslördag 7 september

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 7 september

Arbetspliktslördag 21 september

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 21 september

Arbetspliktslördag 5 oktober

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 5 oktober

Arbetspliktslördag 19 oktober

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 19 oktober

Vatten stängs av 31 oktober

Vatten finns tillgängligt på uppläggningsplatsen ca 15/4 - 30/10.   Klubben har ett slangsystem med snabbkopplingar som förvaras i skjul 18 som är försedda med spolmunstycke samt passande kopplingar för klubbens högtrycksaggregat.   Inga som helst ändringar får göras på slangarna eller kopplingarna, ej heller på klubbens vattenposter.  Vid fel kontakta Materialförvaltaren. 

Arbetspliktslördag 2 november

Lilla Klubbstugan Linköping, Sverige

Välkommen till ordinarie Arbetsplikt Beroende av väder och vind beslutar bitr. arbetsledaren om lämpliga jobb för dagen. T.ex. målning, olja bryggor, reparationer, städning, gräsklippning, lövräfsning etc. Ett arbetspliktspass är 4 timmar mellan kl. 10:00 -14:00 ev. personliga önskemål kan godkännas efter kontakt med bitr. arbetsledare. OBS! Anmälan görs i lilla klubbstugan Kom i tid & … Fortsätt läsa Arbetspliktslördag 2 november