Fiskekort Roxen

För att fiska i sjön Roxen behövs fiskekort!

Om du fiskar i Roxen utan fiskekort riskerar du att få din fiskeutrustning beslagtagen plus att du får kännbara böter! Kontrollanter gör stickprov och att de har rätt att komma upp jämsides med din båt och kontrollera så att du har fiskekort och i övrigt följer gällande regler för fiske på Roxen.

Mer information om fiskekort och regler finner du här: Roxen.nu