Medlemsavgifter

Inträdesavgift (engångsavgift): 150 kr
Medlemsdeposition (engångsavgift):300 kr
Medlemsavgift (årlig avgift):450 kr
Extra Familjemedlem (årlig avgift): 100kr
Juniormedlem (årlig avgift): 50 kr
Klubbnyckel (varav deposition 200 kr): 400 kr
Påminnelseavgift (per påminnelse):50 kr
Utebliven arbetsplikt:750 kr
Båtavgifter (per säsong)
Båt grundavgift:150 kr
Hamn-/bryggplats kostnad per dm båtbredd (Minsta avgift: 200 kr) 12 kr
Vinterplats (per säsong)
Kostnad per m² uppställningsyta yta (Minsta avgift: 200 kr):12 kr
Övrigt
Hyra av verkstadsskjul (under vintersäsong):2 500 kr
Arrende för båthus (årlig avgift):120 kr
Arrende för sjöbod(årlig avgift):60 kr
Registerbåt (årlig avgift):75 kr
Sommaravgift (båt på land utan dispens 1/6–31/8, kostnad per vecka):150 kr
Linköpings Båtklubbars Hamnförening (LBH)
Båtplats i yttre hamnen, ”Segelbåtshamnen” (per säsong):1000 kr
Utebliven vakttjänst enligt LBH:s regler för vakttjänst:1500 kr
Senast uppdaterad 2024-02-25