LMBKs väderstation

Klubben har en internetbaserad väderstation som visar vind, temperatur, nederbörd mm. Väderstationen sitter på nocken på vår klubbhus. Tolka inte värdet som den verkliga vindstyrkan på Roxen utan vindstyrkan på vår station ska mer ses som ett riktvärde på de allmänna vindförhållandena!
(En annan vindmätare som rekommenderas är Linsurf som sitter placerad vid Tvärskogsudde och som ger en mer representativ bild av vindförhållandena på Roxen.)

/