Klubbmateriel

Materiel som säljs i samband med våra olika aktiviteter.

Klubbnål30 kr
Stävmärke brons 85 mm:75 kr
Stävdekal 100 mm: 10 kr
Vimpel: 75 kr
Sjökort Roxen: 60 kr