Medlemsansökan

Kul att du vill bli medlem!
Läs först igenom ”Medlemsavgifter” samt våra ”Stadgar”, ”Miljöregler” och ”Ordningsbestämmelser” så att du känner dig trygg med vad du skriver på och vad som kommer att krävas av dig som medlem i Linköpings Motorbåtsklubb.

Observera att du som medlem alltid är skyldig att följa klubbens stadgar, miljöregler och ordningsbestämmelser, annars kan du bli utesluten ur klubben!

Ansöka om medlemskap klicka på följande länk som leder till ett ansökningsformulär där du fyller i dina uppgifter: Medlemsansökan”

När du trycker på knappen ”Skicka” så kommer du i retur att få en länk för att registrera dig i Svenska Båtunionens BAS, som är vårt medlemsregister.
Registrera dina uppgifter i detta register.

När ansökan är inskickad och du fyllt i dina uppgifter i medlemsregistret så kommer styrelsen, efter att ha behandlat och godkänt din ansökan på ett styrelsemöte, att skicka dig ett inbetalningskort på dina avgifter till klubben.

Så snart vi ser att avgifterna är betalda (maila oss gärna när du betalat) så skickar vi dig ditt medlemsnummer via mail samt numret på din båtplats. Du är därefter fullvärdig medlem i Linköpings Motorbåtsklubb! Välkommen till båtlivet!

Du kan när som helst logga in i medlemsregistret BAS och komplettera eller ändra uppgifter i din ansökan, men tänk på att vi inte kan behandla den förrän alla uppgifter är korrekt ifyllda.