LMBKs klubbholme

Klubben arrenderar sedan många år en liten ö i Roxen som heter ”Lilla Lindö”.

Du som medlem är välkommen att besöka ön, men skräpa inte ner eller gör åverkan, utan lämna den lika orörd som du fann den.

Kordinater till vår klubbholme ”Lilla Lindö”