Etikettarkiv: Båt

Sjösättning 11 maj

När du ska sjösätta din båt, tillse att båtvagnen är i körbart skick (vid osäkerhet kontakta LMBK:s funktionärer i god tid innan sjösättningen).
Du behöver också se till att alla nödvändiga funktioner för att säkert transportera båten till din bryggplats faktiskt fungerar. Detta inkluderar motor, drivning, styrning, länspump, fendrar och de tampar som behövs.
Anmäl din planerade sjösättning en vecka innan den ska ske.
Anmäl dig i lilla klubbstugan
Vänligen respektera att de av LMBK utsedda funktionärerna i samråd med båtägaren tar de sista besluten som behövs, för att på ett säkert sätt sjösätta aktuella båtar.”

Inga båtar kvar på land, utan dispens 15 juni

Båt får ej utan tillstånd av styrelsen vara upplagd på land under sommarhalvåret, tiden 15 juni – 31 aug.  

Dispens ska ha varit skriftligt ställd via mail ställt till styrelsen senast 15 maj.
Utan dispens debiteras 150 kr/påbörjad vecka.

Styrelsen/Hamnfogden förbehåller sig rätten att flytta på uppställda båtar som ej sjösatts eller begärt dispens för uppläggning över sommaren eller båtar som p.g.a. annan orsak står olämpligt till. 
 

Berörda båtägare kommer att kontaktas per telefon eller brev innan flyttning sker.
Flytt av båt kan ske genom styrelsens försorg på ägarens/medlemmens ansvar.
 

 

Sjösättning 4 maj

När du ska sjösätta din båt, tillse att båtvagnen är i körbart skick (vid osäkerhet kontakta LMBK:s funktionärer i god tid innan sjösättningen).
Du behöver också se till att alla nödvändiga funktioner för att säkert transportera båten till din bryggplats faktiskt fungerar. Detta inkluderar motor, drivning, styrning, länspump, fendrar och de tampar som behövs.
Anmäl din planerade sjösättning en vecka innan den ska ske.
Anmäl dig i lilla klubbstugan
Vänligen respektera att de av LMBK utsedda funktionärerna i samråd med båtägaren tar de sista besluten som behövs, för att på ett säkert sätt sjösätta aktuella båtar.”

Sjösättning 18 maj

När du ska sjösätta din båt, tillse att båtvagnen är i körbart skick (vid osäkerhet kontakta LMBK:s funktionärer i god tid innan sjösättningen).
Du behöver också se till att alla nödvändiga funktioner för att säkert transportera båten till din bryggplats faktiskt fungerar. Detta inkluderar motor, drivning, styrning, länspump, fendrar och de tampar som behövs.
Anmäl din planerade sjösättning en vecka innan den ska ske.
Anmäl dig i lilla klubbstugan
Vänligen respektera att de av LMBK utsedda funktionärerna i samråd med båtägaren tar de sista besluten som behövs, för att på ett säkert sätt sjösätta aktuella båtar.”

Sjösättning 25 maj

När du ska sjösätta din båt, tillse att båtvagnen är i körbart skick (vid osäkerhet kontakta LMBK:s funktionärer i god tid innan sjösättningen).
Du behöver också se till att alla nödvändiga funktioner för att säkert transportera båten till din bryggplats faktiskt fungerar. Detta inkluderar motor, drivning, styrning, länspump, fendrar och de tampar som behövs.
Anmäl din planerade sjösättning en vecka innan den ska ske.
Anmäl dig i lilla klubbstugan
Vänligen respektera att de av LMBK utsedda funktionärerna i samråd med båtägaren tar de sista besluten som behövs, för att på ett säkert sätt sjösätta aktuella båtar.”